๑๑๒. เสด็จก่อพระฤกษ์พระโตวัดกัลยาณมิตร

ครั้นณวันพฤหัสบดีเดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๑] เสด็จก่อพระฤกษ์พระโตวัดกัลยาณมิตร ในปีนั้นเกิดผู้ร้ายปล้นชุกชุมมาก โปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง กับพระมหาเทพ พระมหามนตรี เป็นแม่กองกำกับตำรวจทั้งวังหน้าวังหลวงชำระบ้าง แยกย้ายกันไปเที่ยวจับบ้าง จึ่งโปรดให้จมื่นราชามาตย์ออกไปจับข้างเมืองสมุทรสงคราม ได้ผู้ร้ายปล้นและย่องเบาเข้ามา ๓๐ คนเศษ[๑] วันที่ ๑๘ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ