๑๖๓. ใบบอกพระยาเสนาภูเบศรเรื่องรบกับทัพญวน

ฝ่ายพระยาเสนาภูเบศรบอกมาถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชาว่า พระยาเสนาภูเบศรไปตั้งค่ายรักษาอยู่เมืองบาพี เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ[๑] ญวนยกทัพมาประมาณ ๓,๐๐๐ คน เข้าตีค่ายพระยาพระเขมร พระยาพระเขมรเห็นญวนมากกว่าก็หนีเข้าป่าหาครอบครัว พระยาเสนาภูเบศรก็ถอยเข้ามาตั้งอยู่เมืองโปริสาท ญวนก็ยกตามมาเข้าตีค่ายปีกกานอกเมืองโปริสาท พวกเขมรได้สู้รบกันอยู่ แล้วว่าองเตียนกุนยกคนลงมาจากค่ายกะพงทมเมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๒] มาอยู่เมืองพนมเป็ญด้วยองตาเตียงกุน คนทั้ง ๒ ทัพประมาณ ๒๐,๐๐๐[๑] อังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์

[๒] ศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ