๔๖. ทัพเจ้าพระยาราชสุภาวดีสู้รบกับทัพเจ้าราชวงศ์

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีรู้ว่าราชวงศ์ยกทัพตามมา ก็จัดกองทัพออกไปบรรจบกันเข้าที่บกหวาน เมื่อณวันเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[1] ได้สู้รบกันถึงตะลุมบอน ราชวงศ์แทงถูกเจ้าพระยาราชสุภาวดีเสื้อขาด เสียดลงไปแต่อกกระทั่งถึงท้องน้อย แผลนั้นไม่ตรงเข้าไปในตัวขาดเป็นทางลงไป เจ้าพระยาราชสุภาวดีล้มลง หลวงพิพิธน้องเจ้าพระยาราชสุภาวดีวิ่งเข้าไปช่วย ราชวงศ์ฟันหลวงพิพิธตาย แล้วจะเข้าซ้ำเจ้าพระยาราชสุภาวดีอีก พอทนายยิงปืนไปถูกเข่าขวาราชวงศ์ล้มลง พวกบ่าวก็เข้าใจว่านายตาย เข้ายกเอานายขึ้นแคร่หามหนีไป

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีครั้นฟื้นขึ้นเอานิ้วมือแยงเข้าไปในแผล เห็นว่าไม่ทะลุเข้าไปในท้อง ก็เรียกเอาน้ำมันว่านมาหยอดแผลเอาผ้าพันเข้าไว้ เปลี่ยนเสื้อเสียใหม่ แล้วก็ขึ้นแคร่ไล่ผู้คนตามราชวงศ์ไปในเวลาวันนั้น จนกระทั่งถึงฝั่งแม่น้ำโขงก็ไม่ทัน[1] เสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ