๑๘๕. เกิดจีนตั้วเหี่ยขึ้นที่เมืองนครชัยศรีและสาครบุรี

ครั้นมาถึงณเดือน ๖ ข้างขึ้น เกิดตั้วเหี่ยขึ้นที่เมืองนครชัยศรีและแขวงเมืองสาครบุรี ๓ พวก ๆ ๑ อ้ายจีนคิม พวก ๑ อ้ายจีนเอีย พวก ๑ อ้ายจีนเปียวซึ่งเป็นที่ขุนวิจิตรภักดี นายอำเภอเมืองสาครบุรี มีผู้คนเข้าตั้วเหี่ยด้วยประมาณพวกละ ๑,๐๐๐ เศษ จึ่งโปรดให้พระสมบัติวานิช หลวงเทพภักดี กับหัวหมื่นตำรวจออกจับอ้ายจีนคิมกับจีนเปียวซึ่งเป็นขุนวิจิตรภักดีเข้ามา โปรดให้ลงพระราชอาชญาจำคุกไว้ แเต่จีนเอียนั้นหนีไปได้ และพวกจีนตั้วเหี่ยก็กำเริบขึ้นเป็นโจรผู้ร้ายปล้นเรือนตีเรือลูกค้าเป็นหลายราย ได้ชำระยกใหญ่ครั้งนั้นก็คราวหนึ่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ