๑๓๒. พระยาศรีพิพัฒน์มีตราให้หาเจ้าเมืองแขกซึ่งวิวาทกัน

ท่านพระยาศรีพิพัฒน์ จึ่งให้หลวงสรรพเสนี ขุนวิจิตรวาทีล่าม คุมไพร่ ๘๐ คนไปด้วยเรือกำปั่นแกล้วกลางสมุทรลงไปห้ามปรามการวิวาท ให้พระยาเพ็ชรบุรีคุมคน ๑,๐๐๐ ลงไปตั้งอยู่เมืองสายริมเมืองกลันตัน แล้วจึ่งมีตราให้หาพระยาบาโงย พระยากลันตัน ตนกูปะสาพี่น้องซึ่งวิวาทกันขึ้นมาเมืองสงขลา ข้อความวิวาทให้ดีกันเสีย พระยาบาโงยไม่ยอมมา ก็อพยพครอบครัวลงเรือหนีไปอยู่ที่วิสูตรแขวงเมืองตรังกานู พระยากลันตันตนกูปะสาก็บิดพริ้วผัดเพี้ยนไปไม่ขึ้นมา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ