๑๓๗. พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์สิ้นพระชนม์

ฝ่ายที่กรุงเมื่อเดือน ๗ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ใหญ่ประชวรไข้ป่วงสิ้นพระชนม์ณวันเสาร์เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] พระชนม์ได้ ๒๖ พรรษา กับ ๖ เดือน ๒๔ วัน ครั้นมาถึงณวันพุธเดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ[๒] เวลาบ่าย ๓ โมง ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเจดีย์วัดพระเชตุพน

ฝ่ายท่านพระยาศรีพิพัฒน์จัดการเมืองไทรเมืองกลันตันและการทั้งปวงเสร็จแล้วก็กลับเข้ามากรุงเทพมหานคร ได้ยกออกจากเมืองสงขลาณวันเดือน ๑๐ แรม ๙ ค่ำ[๓] ถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อณวันเดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ[๔] แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคลังมีหนังสือไปถึงเจ้าเมืองสิงคโปร์ ใจความว่า จะขอยกสัญญาบารนีข้อ ๑๓ ว่าด้วยการเมืองไทรนั้นเสีย[๑] วันที่ ๑๘ พฤษภาคม

[๒] พฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน

[๓] พุธที่ ๒ ตุลาคม

[๔] พุธที่ ๑๖ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ