๑๕๘. เจ้าเวียดนามมินมางทิวงคต

ครั้นมาถึงณวันเดือน ๓ แรม ๑ ค่ำ[๑] เจ้าเวียดนามมินมางเสวยสุราเข้าไปเหลือขนาดทิวงคต เจ้ามินมางเกิดเมื่อปีกุนตรีศก อายุ ๓๐ ปี ได้ราชสมบัติในปีมะโรงโทศก เสวยราชสมบัติได้ ๒๑ ปี พระชนมายุได้ ๕๑ ปี[๑] อาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ