๑๓๕. ตั้งตนกูอาหนุ่มเป็นผู้ว่าราชการเมืองไทร

ฝ่ายท่านพระยาศรีพิพัฒน์ เจ้าพระยายมราช จัดการเมืองกลันตันเรียบร้อยแล้ว ณวันเดือน ๙ แรม ๔ ค่ำ[๑] จึ่งได้ยกทัพลงไปจัดการเมืองไทร ถึงเมื่อแรม ๙ ค่ำ แล้วปรึกษาด้วยเจ้าพระยายมราช เห็นว่าเมืองไทรนี้จะให้ไทยอยู่รักษาเห็นจะไม่ได้ บุตรหลานตนกูปะแงรันซึ่งเป็นเจ้าพระยาไทรก็จะคิดกบฎรํ่าไป ด้วยไทยกับแขกจะเป็นเจ้านายบังคับบัญชากันไม่ได้ จะให้เจ้าพระยาไทรมาอยู่ก็มีอายุกว่า ๗๐ ปีแล้ว เดี๋ยวนี้ก็หนีไปอยู่เมืองมะละกา หาได้อยู่ที่เกาะหมากไม่ จะต้องให้พวกเจ้าพระยาไทรอยู่รักษาว่ากล่าวกันจึ่งจะได้ จึ่งหาตัวตนกูอาหนุ่มซึ่งเป็นเชื้อสายเจ้าพระยาไทรห่าง ๆ มาตั้งเป็นผู้ว่าราชการเมืองไทรไปพลางก่อน ตั้งให้ตนกูอาสันหลานตนกูอาหนุ่มเป็นผู้ช่วยสำเร็จราชการในเมืองไทร ด้วยตนกูอาหนุ่มนั้นชะราแล้ว ตนกูอาสันนั้นพวกแขกก็นับถือมาก แล้วยกเอาที่สตูลขึ้นเป็นเมืองสตูล ให้ตนกูมหะหมัดอาเกบเป็นเจ้าเมือง ให้มาขึ้นเมืองนคร ขอที่บ้านปลิดยกขึ้นเป็นเมืองปลิด ให้ตุหวันเศษอุเซนซึ่งเป็นนายบ้านอยู่ก่อน ให้เป็นเจ้าเมืองขึ้นเมืองนครอีกเมือง ๑ ครั้งนั้นแผ่นดินเมืองไทรแยกเป็นต้นไม้เงินทอง ๓ เมืองออกไป[๑] อังคารที่ ๒๗ สิงหาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ