๑๖๕. พระมหาสงครามไปกวาดครอบครัวเมืองเวียงจันท์

เมื่อเดือน ๔ นั้น ทรงพระราชดำริว่า ฟากของตะวันออก พระมหาเทพ พระราชวรินทร์ ไปกวาดครัวหัวเมืองขึ้นแก่เมืองเวียงจันท์ ยังหาได้มาสิ้นเชิงไม่ จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าอุปราชบุตรหลาน และพระมหาสงครามยกขึ้นไป มีตราไปถึงพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธร ให้เกณฑ์คนหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกไปเกลี้ยกล่อมและกวาดครัวมาเสียให้หมด

ลุศักราช ๑๒๐๓[๑] ปีฉลูตรีศก เป็นปีที่ ๑๘ เมื่อเดือน ๕ พระยาเศวตกุญชรเจ็บ ไม่รับหญ้ารับน้ำมาหลายเวลา ถึงวันพฤหัสบดีเดือน ๕ แรม ๒ ค่ำ[๒] ล้มเสีย เมื่อล้มสูง ๕ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว คิดตั้งแต่วันจับได้มาจนวันล้ม ๓๐ ปี[๑] พ.ศ. ๒๓๘๔

[๒] วันที่ ๘ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ