๒๒๐. งานพระศพพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปษรสุดาเทพ

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร การพระเมรุทำเสร็จแล้ว ครั้นณเดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ ได้ชักพระศพ พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปษรสุดาเทพ มีการมหรสพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอันมาก ครั้นณเดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ พระราชทานเพลิง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ