๑๐๗. สมเด็จพระพันวัสสาสวรรคต

ครั้นมาถึงณวันอังคารเดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑] เวลาเช้า ๔ โมง สมเด็จพระพันวัสสาประชวรพระโรคชราสวรรคตในวันนั้น พระองค์ประสูติเมื่อณวันอาทิตย์เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีกุนนพศก ศักราช ๑๑๒๙[๒] พระชนม์ได้ ๗๐ พรรษา[๑] วันที่ ๑๘ ตุลาคม

[๒] พ.ศ. ๒๓๑๐

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ