๕๐. จับเจ้าอนุได้

ครั้นณเดือน ๑๒ ข้างแรม เพี้ยนามโคฎ เพี้ยอุทุมมาหาเจ้าพระยาราชสุภาวดีแจ้งว่า เจ้าน้อยเมืองพวนให้ออกเที่ยวลาดตระเวน พบอนุครอบครัวที่น้ำไฮเชิงเขาไก่ ให้คนพิทักษ์รักษาอยู่ ๕๐ คนแล้ว ขอให้แต่งคนขึ้นไปจับเอาโดยเร็ว เจ้าพระยาราชสุภาวดีจึ่งแต่งให้พระอินทรเดชะ พระสุพัน เชียงสา เมืองกลาง คุมไพร่ ๓๐๐ คนไปจับอนุ ไปถึงหาดเดือยพบพระลับและนายหนานขัติยะ เมืองน่าน ท้าวมหาพรหม เมืองหลวงพระบาง จับอนุกับครอบครัวมาได้ แจ้งว่าเจ้าเมืองหลวงพระบาง พระมหาสงคราม พระยาพิไชย ให้มาเที่ยวสืบจับอนุไปถึงน้ำไฮเชิงเขาไก่ นายด่านเมืองพวนนำไปจับได้ตัวอนุ อีคำปล้อง อีทองดี อีคำไสย อีบุษบาภรรยาอนุ อีคำแพง อีหนู อ้ายหนู บุตรอนุ กับหลานหญิงอนุคน ๑ รวม ๙ คน พระอินทรเดชะ พระสุพัน เชียงสา เมืองกลาง นายทัพนายกองจึ่งคุมเอาตัวอนุกับครอบครัวลงมา ส่งเจ้าพระยาราชสุภาวดีณเมืองเวียงจันท์ เมื่อณวันเดือนอ้ายขึ้น ๑๕ ค่ำ[๑] แต่ราชวงศ์นั้น เจ้าพระยาราชสุภาวดีให้ซักถามอนุกับอีคำแพงพี่สาวราชวงศ์ ได้ความว่าถูกหอกถูกปืนป่วยมากจะไปบกด้วยอนุไม่ได้ ไปถึงท่าข้ามช้างได้เรือลำ ๑ ราชวงศ์กับภรรยาก็ลงเรือให้บ่าวพายไป ว่าจะไปขึ้นที่เมืองมหาชัยกองแก้ว เจ้าพระยาราชสุภาวดีก็แต่งนายทัพนายกองออกก้าวสะกัดสืบเสาะติดตามราชวงศ์ทางบกทางเรือหลายทาง ก็หาได้ความประการใดไม่[๑] อาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ