๒๑๕. พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอับษรสุดาเทพสิ้นพระชนม์

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอับษรสุดาเทพฝ่ายใน ประชวรพระโรค หมอว่าเป็นตรีสะนทฆาต สิ้นพระชนม์วันศุกรเดือน ๙ แรม ๕ ค่ำ โปรดให้ทำพระเมรุที่ท้องสนามหลวง

ครั้นณวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] พระยาสงขลาถวายช้างเล็บครบช้าง ๑ สูง ๓ ศอก ๑๐ นิ้ว ขึ้นระวางเป็น พระบรมทัศนขา ไอยราลักษณรังสฤษฎิ วิษณุพงศ์มงคลคุณ พรุณศาสตรสายฝน สบสกลเลิศฟ้า[๑] วันที่ ๑ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ