๖๐. กรมหมื่นสุรินทรรักษ์สิ้นพระชนม์

ลุศักราช ๑๑๙๒[๑] ปีขาลโทศกเป็นปีที่ ๗ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินประชวรพระโรคเถาดานมาประมาณปี ๑ สิ้นพระชนม์ในวันอังคารเดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ[๒] พระชนมายุได้ ๓๙ พรรษา กับ ๓ เดือน

ในเดือน ๖ นั้น การทำพระมหาปราสาทแล้วเสร็จ มีการสมโภชสวดพระพุทธมนต์ ๓ วัน แล้วเสด็จไปประทับอยู่ที่นั้น เสด็จออกว่าราชการที่พระที่นั่งดุสิดามหาปราสาท แล้วรับสั่งให้เจ้าพนักงานรื้อเครื่องบนพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เสาเดิมเป็นเสากลมมีทุกห้อง โปรดให้ก่อเป็นเสาเหลี่ยมให้ใหญ่ เว้นเสียห้อง ๑ มีสะพานเป็นขื่อคัดชักถึงกัน พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณนั้น ก็เปลี่ยนเครื่องบนใหม่[๑] พ.ศ. ๒๓๗๓

[๒] วันที่ ๒๗ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ