๑๒๖. โปรดให้มิสเตอร์ฤทธิ์สชอนเฝ้า และถวายบรรณาการ

ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] มิสเตอร์ฤทธิ์สชอนได้เข้าเฝ้าออกใหญ่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายเครื่องราชบรรณาการ คือถ้ำมองทำด้วยกระดาษ เขียนเป็นแผนที่เมืองลอนดอน หีบเพลงยาว ๑ ศอก กว้าง ๙ นิ้ว สูง ๗ นิ้ว หีบ ๑ ขวดปักดอกไม้กะเบื้องลายเขียนทองคู่ ๑ ขวดรูปพะโองกะเบื้องลายเขียนทองคู่ ๑ ขวดกะเบื้องสี่เหลี่ยมมีจุกลายเขียนทองคู่ ๑ ขวดแก้วรูปมงกุฎเจ้าแผ่นดินอังกฤษขวด ๑ ขวดแก้วเจียระไนมีจุกรูปสูงคู่ ๑ ขวดแก้วพิมพ์รูปค่อมคู่ ๑ ขวดแก้วเจียระไนพิมพ์เล็กคู่ ๑ ขวดแก้วเจียระไนเป็นตะเกียงคู่ ๑ พรมวิลาศกว้าง ๑ ศอก ๖ นิ้ว ยาว ๔ ศอก ๑๐ นิ้วม้วน ๑ พรมวิลาศยาว ๓ วา กว้าง ๘ ศอก ม้วน ๑ พรมวิลาศยาว ๗ ศอก กว้าง ๑ ศอก ๖ นิ้ว ม้วน ๑ แล้วเอาของไปถวายกรมหลวงรักษรณเรศ ไปกำนันเจ้าพระยาบดินทรเดชา เจ้าพระยาพระคลัง ของหลวงพระราชทานตอบแทน ช้างพลายสูง ๕ ศอกเศษมีเครื่องพร้อม ๑ สัประคับถักลวดเขียนลายรดน้ำมีหมอนหนังเบาะหนัง ๑ กูบสานเชิงงอนทารัก ๑ ของ้าวเล่ม ๑ เครื่องช้างหุ้มปัศตูสำรับ ๑ กรมหลวงรักษรณเรศ ตอบแทนช้างพลายสูง ๔ ศอกเศษช้าง ๑ เจ้าพระยาบดินทรเดชาตอบแทนช้างพลายสูง ๔ ศอกเศษช้าง ๑ เจ้าพระยาพระคลังตอบแทนช้างพลายสูง ๔ ศอกเศษช้าง ๑ แล้วมิศเตอร์ฤทธิ์สชอนก็ถวายบังคมลากลับไป เดินตัดไปทางเมืองสุพรรณบุรี ไปออกด่านอุทัยธานี ครั้นมิสเตอร์ฤทธิ์สชอนกลับไปแล้ว

ท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เจ้าพระยายมราช (บุนนาค) ได้กราบถวายบังคมลายกไป เมื่อณวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๘ ค่ำ[๒] พระยาศรีพิพัฒน์ไปด้วยเรือพระที่นั่งอมรแมนสรรค์ ปากกว้าง ๓ วา ซึ่งเจ้าพระยานครทำถวาย เป็นเรือปากปลาท้ายกำปั่น ทำหมดจดงดงามถึง ๗ ปีจึ่งแล้ว กับเรือรบมีชื่อนายทัพนายกอง ๔๘ ลำ เป็นคนกรุงเทพมหานคร ๔,๖๓๐ คน[๑] จันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์

[๒] ศุกร์ที่ ๘ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ