๒๔๓. โปรดให้หาฤกษ์บรรจุพระบรมธาตุในพระพุทธรูป

ครั้นมาถึงเดือน ๔ ปีวอกสัมฤทธิศก ทรงพระราชดำริว่าพระพุทธรูปสูง ๖ ศอก ๒ พระองค์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ทรงหล่อแล้วหุ้มด้วยทองคำเนื้อ ๘ องค์ ๑ ทองหนัก ๖๓ ชั่ง ๑๔ ตำลึง รวม ๒ องค์เป็นทองหนัก ๑๒๗ ชั่ง ๘ ตำลึง ทรงเครื่องต้นอย่างบรมกษัตริย์ ลงยาราชาวดีประดับด้วยเนาวรัตน์มีราคาเป็นอันมาก ทำแล้วยังหาได้ทำการฉลองไม่ จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาฤกษ์ที่จะบรรจุพระบรมธาตุไว้ในพระพุทธรูป ได้วันเดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑][๑] อาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ