๘๖. กรมหลวงเสนีบริรักษ์สิ้นพระชนม์

ฝ่ายที่กรุงเทพพระมหานครนั้น กรมหลวงเสนีบริรักษ์ประชวรสิ้นพระชนม์ณวันเสาร์เดือน ๘ ขึ้น ๒ ค่ำ[๑] โปรดให้ทำเมรุผ้าขาวที่วัดอมรินทราราม แล้วณวันเดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ[๒] ได้ชักพระศพไปสู่พระเมรุ ณวันเดือน ๑๑ แรม ๖ ค่ำ[๓] พระราชทานเพลิง[๑] วันที่ ๗ มิถุนายน

[๒] อังคารที่ ๒๑ ตุลาคม

[๓] พฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ