๑๕๖. พระองค์ด้วงครองเมืองบัตบอง

พระยาสีหราชเตโช พระองค์ด้วงได้ยกไป เมื่อเดือน ๒ แรม ๗ ค่ำ[๑] พร้อมด้วยพระยาวิบูลยราช พระยาพระเขมร ๗ นายที่เข้ามารับพระองค์ด้วง ก็ได้รับพระราชทานเงินตราเสื้อผ้าด้วย ไปถึงเมืองบัตบองเมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ[๒] เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้พักอยู่เมืองบัตบองก่อน ได้มีหนังสือประกาศไปให้พระยาพระเขมรรู้ทั่วกันว่า ซึ่งขอพระองค์ด้วงออกมาเป็นเจ้านาย บัดนี้ก็โปรดให้ออกมาอยู่ที่เมืองบัตบองแล้ว ให้พระยาพระเขมรทั้งปวงเข้ามารับน้ำพระพิพัฒน์พระองค์ด้วง แล้วจะได้กลับไปทำราชการสู้รบกับญวน ที่ติดรบพุ่งอยู่ก็ให้แต่งบุตรหลานเข้ามาแทนตัว[๑] พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม

[๒] พุธที่ ๓ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ