๙๓. พระยาพระเขมรขอเข้ามาพึ่งพระบรมเดชานุภาพ

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชาแต่งคนไปสืบราชการที่เมืองโปริสาท ได้ความว่าองค์จันท์ตายแน่แล้ว พระยาเขมรผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สอดหนังสือลับมาว่า จะขอเข้ามาเป็นข้าพึ่งพระบารมีบรมเดชานุภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่สมัครเป็นข้าญวน จึ่งบอกเข้ามาณกรุง ขอเสนาบดีผู้ใหญ่ออกไปช่วยคิดราชการที่เมืองบัตบอง ได้ทรงทราบแล้วดำรัสว่า เมืองเขมรคราวนี้เห็นจะเป็นหายนะ องค์จันท์ก็ยังหนุ่มอยู่ มาตายเสียในระหว่างทัพศึกดังนี้ เป็นทีนักหนา ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาคิดเอาเมืองเขมรคืนมาขึ้นกับกรุงให้ได้เหมือนอย่างแต่ก่อน ถ้าไม่ได้ดังนั้นก็ให้กระทำเมืองเขมรเป็นป่า เอาผู้คนมาใส่บ้านเมืองเสียให้ได้ ซึ่งจะให้เสนาบดีผู้ใดดีกว่าเจ้าพระยาบดินทรเดชาไปก็ไม่มีตัวแล้ว จึ่งโปรดให้พระยาราชสุภาวดี (โต) ออกไปเป็นผู้ส่งลำเลียงสะเบียงอาหารมิให้ขัดสน พระยาราชสุภาวดีไปตั้งอยู่ที่เมืองกระบินทร์บ้าง เมืองปราจีนบ้าง ได้ส่งข้าวเกลือออกไปเมืองบัตบองเนืองๆ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ