๒๐๙. จับจีนตั้วเหี่ยได้

จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จมื่นราชามาตย์ลงกำปั่นแกล้วกลางสมุทรไปชำระที่เมืองประทิว เมืองชุมพร เมืองไชยา จมื่นสมุหพิมาน (แพ) คุมกองอาสาตามออกไปชำระเมืองบางตะพาน คลองวาน เมืองกำเนิดนพคุณ เมืองท่าทอง เมืองนครนั้นให้พระยานครชำระ จมื่นราชามาตย์ จมื่นสมุหพิมาน ได้กราบถวายบังคมลาออกไป เมื่อณวันศุกรเดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ[๑] จมื่นราชามาตย์จับจีนผู้ร้ายได้รูปพรรณสิ่งของสำคัญ คือ พิมเสน น้ำมันจันทน์พรรณผ้าหลายอย่าง ส่งพวกนายตั้วเหี่ยกับจีนสลัดเข้ามาเป็นอันมาก ตั้งแต่นั้นมาสลัดในท้องทะเลฝ่ายตะวันตกสงบลง

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชาเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อณเดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ[๒] แล้วพระยาน่านถวายช้างพังเล็บครบข้าง ๑ ลงมาถึงกรุงเทพมหานครณวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ[๓] พระราชทานชื่อขึ้นระวางว่า พระบรมนาเคนทรนขา[๑] วันที่ ๙ พฤษภาคม

[๒] เสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม

[๓] อังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ