๑๒๑. สร้างป้อมกำแพงเมืองนครเสียมราฐ

ในปีจอนั้นโปรดให้ชำระยกฝิ่นใหญ่ ทั้งในกรุงและหัวเมืองแล้ว ทรงพระราชดำริว่า เจ้าพระยาบดินทรเดชาทำเมืองบัตบองแล้วกลับเข้ามากรุง ราชการข้างเมืองเขมรก็ยังมีอยู่จะไว้ใจมิได้ จึ่งรับสั่งให้พระยาราชสุภาวดีเป็นแม่ทัพออกไปฟังราชการพักทัพอยู่พลางก่อน แต่เมืองนครเสียมราฐยังมิได้ทำป้อมกำแพงเหมือนเมืองบัตบอง จึ่งโปรดให้พระยาราชสุภาวดีเป็นแม่กองทำเมืองนครเสียมราฐด้วย คุมทัพกรุงและกองรามัญเป็นคน ๒,๘๘๓ คน ทั้งคนหัวเมืองเป็นคน ๑๐,๐๐๐ คน พระยาราชสุภาวดีได้ยกจากกรุงณวันพฤหัสบดีเดือน ๒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] ไปถึงเมืองนครเสียมราฐ ได้จัดการทำอิฐเผาปูนลงมือทำป้อมกำแพงเมืองนครเสียมราฐ ยาวตามลำน้ำ ๑๒ เส้น สกัดขึ้นไปบนบก ๑๐ เส้น ทำทุ่นทิ้งสายโซไว้ด้วย แตณวันเดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ[๒][๑] วันที่ ๒๗ ธันวาคม

[๒] ศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ