๒๕. อนุให้กวาดครอบครัวเมืองนครราชสีมา

ครั้งนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาหาอยู่ไม่ โปรดให้ไประงับพระยาไกรสรสงครามเจ้าเมืองขุขันธ์วิวาทกับหลวงยกกระบัตรผู้น้องรบกันขึ้น พระยาปลัดและกรมการผู้คนไปกับเจ้าพระยานครราชสีมาเป็นอันมาก มีแต่กรมการผู้น้อยรักษาเมืองอยู่ อนุจึ่งให้หาพระยาพรหมยกกระบัตรออกมาหาที่ค่ายว่า เจ้าพระยานครราชสีมาเบียดเบียฬไพร่พลเมืองได้ความเดือดร้อน อนุไปมาทางนี้มีแต่คนมาร้องทุกข์มิได้ขาด ให้พระยายกกระบัตรตระเตรียมกวาดครอบครัวขึ้นไปเมืองเวียงจันท์ให้เสร็จแต่ใน ๔ วัน พระยายกกระบัตรกลัวอำนาจอนุไม่รู้ที่จะทำประการใด ก็ต้องทำตาม ทำเป็นยินดี จึ่งจัดหญิงบุตรหลวงนาและหญิงที่รูปงามให้อนุเป็นหลายคน แล้วอนุจึ่งให้พวกลาวไปเก็บเครื่องศาสตราอาวุธของพวกครัวเมืองนครราชสีมามาเสียสิ้น แต่ชั้นพร้าก็ไม่ให้มี

ฝ่ายพระสุริยภักดี (ป้อม) กับข้าหลวงมีชื่อไปสักเลขหัวเมืองลาวตั้งอยู่ที่เมืองยโสธร รู้ว่าอนุเป็นกบฏ เห็นอุปราชยกทัพมาที่เมืองยโสธร จึ่งไปหาอุปราชพูดจากันเป็นความลับ อุปราชสั่งพระสุริยภักดีว่าช่วยกราบทูลว่าตัวอุปราชหาได้เป็นกบฏด้วยไม่ แล้วอุปราชก็ทำหนังสือให้พระสุริยภักดีมาถึงอนุฉะบับหนึ่ง พระสุริยภักดีก็รีบยกลงมาถึงเมืองนครราชสีมาเข้าหาอนุที่ค่ายใหญ่ เอาหนังสืออุปราชออกให้ต่อมืออนุ ๆ ดูหนังสือแล้วจึ่งว่าจะไปก็ไปเถิด จึ่งสั่งความกับพระสุริยภักดีว่าลงไปแล้วให้กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าข้าไม่ได้เป็นกบฏดอก ครัวเมืองนครราชสีมา ครัวเมืองสระบุรีเข้ารองทุกข์ว่า เจ้าเมืองกรมการข่มเหงเบียดเบียนเขานัก จะสมัครขึ้นไปอยู่ด้วย จึ่งได้ยกกองทัพลงมารับครัวขึ้นไป พระสุริยภักดีทำกิริยาอ่อนน้อมกลัวเกรงมากจนอนุชอบใจ ครั้นอนุยอมให้ไปแล้วก็ลาออกมาขึ้นช้าง อนุจึ่งให้เจ้าโถงตามออกมาบอกว่า พระอนุชิตพิทักษ์ (บัว) น้องเจ้าพระยาอภัยภูธรนั้นเป็นคนชอบกัน อนุจะเอาไว้ก่อน พระอนุชิตพิทักก็ต้องติดอยู่ในกองทัพอนุ พระสุริยภักดีก็รีบยกมาถึงคั่นยาวในดงพระยาไฟ พบราชวงศ์เดินครัวเมืองสระบุรีขึ้นไป จึงเข้าหาราชวงศ์ แจ้งความให้ราชวงศ์ฟัง ราชวงศ์ปล่อยให้พระสุริยภักดีลงมา

มีคำพวกลาวว่าราชวงศ์จะจับพระสุริยภักดี เชียงใต้ท้าวเพี้ยผู้ใหญ่ในกองทัพ จึงทูลว่าเจ้าย่ำกระหม่อมปล่อยให้เขาไปแล้ว จะจับกุมทำให้เหลือเกินรับสั่งไปไม่ควร ความคิดของท่านจะคิดอย่างไรก็ไม่รู้ ราชวงศ์ก็นิ่งอยู่ พระสุริยภักดีก็ลงมา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ