๒๓๙. ได้พระยามงคลคชพงศ์ช้างพลาย

ในปีวอกนั้น เจ้าเมืองชนบทถวายช้างพลายสีตัวเหมือนสีเปลือกมะพร้าวห้าวช้าง ๑ สูง ๓ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว ถึงกรุงเทพมหานครเมื่อณวันศุกรเดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ[๑] พระราชทานชื่อขึ้นระวางเป็นพระยามงคลคชพงศ์ อัคนีทรงประสาทสรรค์ พรรณผกาโกเมศ ทวาเศวตบวร แก้วกุญชรเฉลิมกรุง ฟุ้งเฟื่องเดชกระเดื่องดิน คุณภิญโญยศ คชลักษณวิลาศเลิศฟ้า[๑] วันที่ ๓๐ มิถุนายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ