๑๐. เกิดจีนตั้วเหี่ย

ในปีวอกฉศกนั้น เมื่อณวันพุธเดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ[๑] มีการทิ้งกระจาดและมีงิ้วที่บ้านหนองปรือ พวกจีนฮกเกี้ยนกับพวกจีนแต้จิ๋ววิวาทกันขึ้น อ้ายจีนช่วงเป็นหลงจู๊ตั้งโรงทำน้ำมันถั่วอยู่ที่ห้วงระกำริมบ้านบางกะจะ คบคิดกับจีนเภา อ้ายจีนช่วงเป็นตั้วเหี่ย จีนเภาเป็นยี่เหี่ย มีพวกเพื่อนเป็นแต้จิ๋วประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ คน ไม่ชอบกันกับจีนฮกเกี้ยน ด้วยจีนฮกเกี้ยนเป็นพวกพระยาสุนทรเศรษฐี จีนช่วงจีนเภาก็ยกเข้าตีเอาบ้านบางกะจะได้แล้วไปตีบ้านพระยาสุนทรเศรษฐี พระยาสุนทรเศรษฐีก็เกณฑ์พวกจีนฮกเกี้ยนออกสู้รบ แล้วพระยาจันทบุรีจึ่งให้พระศรีสุนทรน้อย บุตรพระยานายกกองส่วยมาศกับนายยี่สุ่น พระยายกกระบัตรคุมไพร่ออกรบด้วยจีนช่วงตั้วเหี่ย จีนช่วงสู้ไม่ได้แตกหนีกระจัดกระจายไป ที่ต้องอาวุธบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก กรมการจับได้ตัวอ้ายจีนช่วงจีนเภาที่เขาพลอยแหวน ให้การซัดถึงพระยาปลัดจั่นว่ารู้เห็นเป็นใจด้วย พระยาจันทบุรีก็ส่งตัวพระยาปลัดจั่นอ้ายจีนช่วงอ้ายจีนเภาเข้ามาณกรุงเทพมหานคร โปรดให้ชำระ พระยาปลัดจั่นรับเป็นสัตย์ว่า เป็นแต่รู้เห็นหาได้เข้ากินโต๊ะสบถสาบานด้วยไม่ จึ่งมีพระราชโองการดำรัสสั่งให้ส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง แต่อ้ายจีนช่วงจีนเภานั้นให้จำคุกไว้จนตาย ตั้วเหี่ยครั้งนั้นเอาไม้ประดู่ทะลวงเสียทำเป็นปืนใหญ่ตีปลอกรัด เอาไม้ทำกระสุนปืนยิงพอแก้ขัดไปได้

แล้วจึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคลังไปทำการเมืองสมุทรปราการที่ยังค้างอยู่นั้นให้แล้ว ครั้นการเมืองเสร็จแล้ว จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชักเอาเลขฝีพายบ้าง ไพร่หลวงบ้าง เลขสมกำลังบ้าง ที่อยู่ในแขวงเมืองสมุทรปราการ มาเป็นไพร่หลวงกรมทหารปืนใหญ่ ให้มีจางวางทหารปืน

โปรดให้ตั้งเจ้ากรมขุนเงินในกรมหลวงพิทักษ์มนตรีเป็นพระยาณรงคฤทธิ์โกษาจางวางขวาอยู่ฝั่งตะวันออก พระจักราวุธรองจางวาง หลวงชะนะไพริน หลวงอินทรฤทธิปลัดจางวาง หลวงเดชสำแดง หลวงแสงสรสิทธิ์ หลวงฤทธิคำรณ หลวงพลพิฆาฏ หลวงอาจณรงค์ เป็นเจ้ากรมป้อม ๕ กรม แล้วมีปลัดกรมอีกกรมละ ๒ นาย

โปรดให้ขอเอาพระยาสาตราฤทธิรงค์ จางวางรักษาพระองค์อยู่ในพระบวรราชวังมาเป็นจางวางซ้ายฝั่งตะวันตก พระทรงเดชารองจางวาง หลวงไพรีพินาศ หลวงอาจกำบัง ปลัดจางวาง เจ้ากรมป้อม หลวงศักดาเดชะ หลวงสุระไพริน หลวงอินทรอาวุธ หลวงรุธรณไกร หลวงอภัยรณรงค์ เป็นเจ้ากรมป้อม ๕ กรม ให้มีปลัดกรมอีกกรมละ ๒ นาย ได้รักษาประจำอยู่ทุกป้อม[๑] อังคารที่ ๑๗ สิงหาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ