๙๑. องเตียนกุนจับองภอเบโคยกับพรรคพวกได้

ฝ่ายองเตียนกุนไปล้อมองภอเบโคยพวกกบฏอยู่ที่เมืองไซ่ง่อนจนถึง ๙ เดือน พวกกบฏเมืองไซ่ง่อนอดอาหารจึ่งได้แตกหนีออกมาหากองทัพ แต่องภอเบโคยกับพรรคพวกที่เป็นกบฏนั้นจับได้ตัวให้ส่งไปเมืองเว้ เจ้าเวียดนามให้ฆ่าเสีย องเตียนกุนจึ่งยกทัพมาตั้งอยู่เมืองพนมเป็ญ แล้วก็แต่งให้ญวนบ้าง เขมรนุ่งห่มเป็นญวนบ้าง ไปช่วยรักษาเมืองใหญ่ ๆ ที่ทางทัพไทยจะลงไปได้ คือเมืองโปริสาท เมืองสะโทง เมืองกะพงสวาย ทุกๆ เมือง ด้วยเข้าใจว่าไทยจะยกทัพไปตีเมืองเขมรอีก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ