๙๒. องค์จันทร์ถึงพิราลัย

ครั้นณวันเดือน ๒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] องค์จันทร์ป่วยเป็นไข้พิษถึงแก่พิลาลัย อายุได้ ๔๔ ปี เมื่อได้เป็นเจ้าเมืองเขมรอายุได้ ๑๖ ปีอยู่ในสมบัติ ๒๘ ปี องค์จันทร์ไม่มีมุตรชาย มีแต่บุตรหญิง ๔ คน ชื่อนักองค์แบน นักองค์มี นักองค์เภา นักองค์สงวน ญวนยกเจ้าผู้หญิงทั้ง ๓ คนขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดิน องค์แบนเป็นบุตรผู้ใหญ่ มารดาชื่อนักเทศ เป็นน้องสาวพระองค์แค้ว พระองค์แค้วกับนักเทศตกเข้ามาอยู่เมื่อองค์จันทร์หนีไปเมืองญวน ครั้นญวนตั้งเจ้าผู้หญิงขึ้นเป็นเจ้า ญวนก็อยู่กำกับว่าราชการด้วย เจ้ากรุงเวียดนามคิดจะเอาเมืองเขมรเป็นสิทธิ์ของตัวจึ่งมีหนังสือลับมาถึงองเตียนกุน ให้ว่ากล่าวเกลี้ยกล่อมพระยาเขมรผู้ใหญ่ว่าเมืองเขมรมีแต่เจ้าผู้หญิง จะว่าราชการให้ยืดยาวไปไม่ได้ พระเจ้ากรุงเวียดนามจะให้พระราชบุตรมาเศกด้วยนักองค์แบนจะให้ครองเมืองเขมรต่อไป พระยาเขมรผู้ใหญ่ผู้น้อยแจ้งดังนั้นก็อ้อนวอนองเตียนกุนว่า เขมรกับญวนผิดชาติต่างภาษากันแล้วก็เป็นเมืองน้อย ไม่คู่ควรจะเศกด้วยเมืองใหญ่ พวกเขมรไม่ยอมให้เจ้านายผู้หญิงเป็นภรรยาเจ้านายฝ่ายญวน องเตียนกุนเห็นว่าพระยาพระเขมรผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดจาขืนขัดแข็งแรง ก็เกรงอยู่ว่าจะหักหาญเอา เขมรก็จะเป็นกบฏขึ้น จะระงับลงยาก ก็สงบความอยู่[๑] ศุกรที่ ๙ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ