๖๓. ใบบอกพระยาสงขลาเรื่องเมืองไทร

ครั้นมาถึงวันศุกรเดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] มีใบบอกพระยาสงขลาเข้ามาภายหลังบอกเมืองนคร ใจความว่า เมืองไทรซึ่งขึ้นกับเมืองนคร ตนกุเด่นหลานพระยาไทรบุรียกเข้าตีเอาเมืองคืนได้ เมื่อณวันศุกรเดือน ๓ แรม ๑ ค่ำ[๒] เจ้าพระยานครจึ่งให้พระสุรินทร์ข้าหลวงในกรมพระราชวังบวรถือหนังสือไปเกณฑ์กองทัพเมืองสงขลา พระยาสงขลาจึ่งให้พระสุรินทร์ข้าหลวงเกณฑ์กองทัพหัวเมืองแขก แขกบิดเบือนไป พระสุรินทร์จึงเอาตัวสีตะวันกรมการมาทำโทษ แล้วลงเอาเงินทอง แขกก็เป็นกบฏขึ้นทุกเมือง จึ่งได้โปรดให้กองทัพกรุงออกไปช่วยพระยาสงขลา ๔ ทัพ

ในเดือน ๔ ปีขาลนั้น การพระเมรุกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ที่ท้องสนามหลวงเสร็จแล้ว พอกรมขุนอิศรานุรักษ์ประชวรพระยอดที่พระปฤษฎางค์ ครั้นถึงวันศุกรเดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ[๓] สิ้นพระชนม์ พระชนมายุได้ ๕๑ พรรษา

ในเดือน ๔ นั้น ได้ชักพระศพกรมหมื่นสุรินทรรักษ์และศพเจ้าคุณวังหน้า ซึ่งป่วยโรคโบราณถึงอนิจกรรมในปีขาลนั้น อายุได้ ๕๐ ปี เข้าสู่พระเมรุวันจันทร์เดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ[๔] ครั้นณวันพุธเดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ[๕] พระราชทานเพลิงแล้วสมโภชอัฏฐิอีกวัน ๑ คืน ๑ ที่พลับพลาวังหน้า มีโขนโรงใหญ่ติดรอก[๑] เสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์

[๒] เสาร์ที่ ๒๙ มกราคม

[๓] วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์

[๔] วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์

[๕] วันที่ ๒ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ