๑๑๓. สมเด็จพระศรีสุลาลัยสวรรคต

ในปีระกานั้น สมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ทรงพระประชวรไข้พิษสวรรคต เมื่อณวันอังคารเดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ[๑] เวลา ๓ ยาม ประสูติณวันจันทร์เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลโทศก ศักราช ๑๑๓๒[๒] พระชนม์ได้ ๖๘ พรรษา ได้เชิญพระศพขึ้นประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท[๑] วันที่ ๑๗ ตุลาคม

[๒] พ.ศ. ๒๓๑๓

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ