๑๒๔. มิสเตอร์ฤทธิ์สชอนอังกฤษนำอักษรสาสน์เข้ามา

เมื่อกำลังจัดกองทัพอยู่นั้น มิสเตอร์ฤทธิ์สชอน[๑]อังกฤษถืออักษรสาสน์เจ้าเมืองบังกลาเข้ามาทางบก เจ้าเมืองเมาะตำเลิมให้เจ้าเมืองตกรานคุมมอญพะม่าเป็นพาหนะเข้ามาด้วย ๑๐๐ คน เดินมาทางมืองกาญจนบุรี มาหาพระยาราชบุรี ๆ จะจัดเรือส่งเข้ามาก็ไม่ยอม แล้วเดินมาเมืองนครไชยศรี พักอยู่ศาลากลาง จะข้ามแม่น้ำเมืองนครไชยศรีเข้ามากรุงเทพมหานคร พระยานครไชยศรี[๒] ตอบว่าทางช้างเดินไปไม่ได้ ทางนั้นเป็นพลุเป็นหลุมเป็นร่องสวนทั้งนั้น มิสเตอร์ฤทธิ์ซชอนว่าพวกมอญว่าไปได้ พระยานครไชยศรีตอบอีกว่าเดินไปได้แต่คนเดินเท้า ถ้าจะเอาช้างเข้าไปถึงกรุงก็ต้องเดินอ้อมไปถึงกรุงเก่าจึงจะไปได้ ถ้ามิสเตอร์ฤทธิ์สชอนจะเข้าไปทางนี้ให้ได้ ช้างจะไปติดหล่มอย่างไร จะโทษแก่ข้าพเจ้าไม่ได้ ถ้าจะไปทางเรือ ข้าพเจ้าจะจัดส่งเข้าไปให้ถึง มิสเตอร์ฤทธิ์สชอนก็ยอม[๑] คือมิสเตอร์ ริดซัน

[๒] ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๓ ว่าเป็น “พระยา”

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ