๑๖๒. คำอธิบายชื่อในหนังสือองเกรินตาเตืองกุน

คำที่ว่าดึกฟัดเวีอง คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยจึกนั้น คือ เจ้าพระยาบดินทรเดชา

โปนจึกนั้น คือ องตาเตียงกุน

อ้ายมานั้น คือ องค์แก้ว

อ้ายด้วง อ้ายอิ่ม นั้น คือ องค์ด้วง องค์อิ่ม

เจ้าพระยาบดินทรเดชาก็มิได้ตอบไป ให้ส่งตัวหนังสือญวนเข้ามาณกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายที่เมืองเว้นั้นผลัดเปลี่ยนเจ้าแผ่นดินใหม่ มีตราให้องตาเตียงกุนกลับขึ้นไป ให้องเตียงกุนอยู่รักษาราชการแทนไปตามเดิม

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ