๒๑๓. ญวนตีค่ายเมืองพนมเป็ญแตก

ครั้นณเดือน ๑๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] น้ำมาก ญวนเห็นว่าค่ายเมืองพนมเป็ญน้ำท่าท่วมแล้วผู้คนไม่มีที่อาศัย จึ่งยกทัพเรือเข้าล้อมยิงพระยาไชยวิชิต พระยาณรงควิชัย พระพรหมบริรักษ์ นายทัพนายกองรักษาอยู่คน ๕,๐๐๐ ก็แตกยับเยินไป ที่มืเรือก็หนีมาอุดงฦๅไชย ที่ไม่มีเรือก็ต้องลอยน้ำมา ญวนก็ไล่ฆ่าฟันตายเสียเป็นอันมาก แล้วญวนก็เข้าตั้งอยู่ในค่ายเมืองพนมเป็ญบ้าง แยกกันไปอยู่ที่กะพงหลวงบ้าง ค่ายจะโรยจังวา ค่ายเกาะจีนบ้าง

ครั้นมาถึงแรม ๑๑ ค่ำ องตาเตียงกุน องตาโด ให้จงตกเจ้าเมืองโจฎกคุมกองทัพไปตีเมืองอุดงฦๅไชย จงตกจึ่งบังคับให้องลันบินซึ่งคุมไพร่ ๑,๐๐๐ คน ตั้งอยู่ท่ากะพงหลวง กับองตนผู้ องเตดก องลันบิน คุมไพร่ ๒,๐๐๐ คน เรือแงอาย เรือแงโอ เรือแงเล ๗๐ ลำ ยกขึ้นไปตามคลองอุดงฦๅไชย เวลา ๓ ยามเศษ พอรุ่งเช้าถึงวัดกัวขึ้นเดินบกไปตามชายป่าทาง ๑ จงตกคุมไพร่ ๒,๐๐๐ ยกไปทาง ๑ หมายจะปล้นเอาค่ายอุดงฦๅไชยให้พร้อมกัน[๑] พฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ