๑๙๔. ชำระพระสงฆ์ประพฤติอนาจาร

เมื่อณเดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เกิดชำระความพระสงฆ์ที่ประพฤติอนาจารมิควร ได้ตัวชำระสึกเสียก็มาก ประมาณ ๕๐๐ เศษ ที่หนีไปก็มาก พระราชาคณะเป็นปาราชิกก็หลายรูป

ในเดือน ๔ นั้น การเมรุผ้าขาวสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เสร็จแล้ว ณวันเดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] ชักศพไปเข้าเมรุ ณวันเดือน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำพระราชทานเพลิง[๑] เสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ