๑๒๓. แขกสลัดยกเข้าตีเมืองตรังเมืองไทรบุรี

ฝ่ายเมืองไทร ตนกูมหะหมัดสหัสหลานตนกูปะแงรันซึ่งเป็นเจ้าพระยาไทรบุรี กับตนกูมหะหมัดอาเกบหนีไปเป็นสลัดอยู่ในทะเล เกลี้ยกล่อมผู้คนได้มากแล้วก็จะยกเข้าตีเอาเมืองตรัง ได้ให้วันลี[๑]อยู่รักษาแล้วก็ยกมาตีเอาเมืองไทร พระภักดีบริรักษ์ซึ่งเป็นพระยาไทรบุรี พระเสนานุชิตผู้น้อง บุตรเจ้าพระยานครอยู่รักษาเมือง เห็นว่าพลเมืองเป็นแขกจะอยู่รักษาอยู่มิได้ ก็ล่าถอยมาอยู่เมืองพัทลุงบอกเข้ามา

ครั้งนั้นเจ้าพระยานครเข้ามาอยู่ณกรุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบหนังสือบอกแล้ว รับสั่งให้เจ้าพระยานครออกไปโดยเร็ว มีตราเกณฑ์ให้พระยาวิชิตภักดีศรีพิไชยสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองไชยา คุมคน ๑,๐๐๐ ไปรักษาเมืองพังงา เจ้าพระยานครไปถึงเมืองก็เกณฑ์คนเมืองนคร เมืองพัทลุง ให้พระยาไทรบุรี พระเสนานุชิต พระวิชิตสรไกร ยกลงไปตีเมืองไทรคืน แล้วทรงพระราชดำริว่า แขกเมืองไทรเป็นกบฏขึ้นครั้งไร แขกเมืองขึ้นเมืองสงขลาก็พลอยเป็นกบฏขึ้นด้วย จะไว้ใจมิได้ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา จางวางพระคลังสินค้า เป็นแมทัพ เจ้าพระยายมราชเป็นทัพหน้ายกออกไปช่วยเมืองไทร[๑] หวันมาลี

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ