๒๕๓. ทูตอังกฤษเข้ามาขอแก้หนังสือสัญญา

ครั้นมาถึงเดือน ๑๐ ในปีนั้น เซอร์เยียมบุรุก[๑] เข้ามาขอแก้สัญญาที่กัปตันหันตรีบารนีเข้ามาทำไว้แต่ก่อน และขอทำสัญญาใหม่ เซอร์เยียมบุรุกเข้ามาถึงปากน้ำณวันจันทร์เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๒] มาเรือ ๒ ลำ เรือเหล็กลำ ๑ ชื่อสิติมวิชิต ลำ ๑ เรือไม้ชื่อเหศติง แต่เรือไม้นั้นเข้าปากน้ำไม่ได้ เรือเหล็กเข้ามาทอดอยู่ที่เมืองสมุทรปราการ โปรดให้เจ้าพระยาพระคลังลงไปรับอยู่ที่เมืองสมุทรปราการ เจ้าพระยาพระคลังจัดเรือกัญญาเรือสำปั้นเก๋งยาว ๑๒ วา ๑๓ วา ๕ ลำ ขึ้นมาส่งทูตเซอร์เยียมบุรุกที่ ๑ กัปตันบุรุกที่ ๒ มิศเตอร์ยอนเซนที่ ๓ มิศเตอร์กรานเสมียน ๑ ทหาร ๒๔ คนใช้ ๕๐๐ นายไพร่ ๓๗ คน ขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานครเมื่อณวันพุธเดือน ๑๐ ขึ้น ๑๒ ค่ำ[๓] เซอร์เยียมบุรุกไม่อยู่ที่เรือนปลูกรับไว้ ติว่าเป็นเรือนจากไม้ไผ่ ให้แต่พวกออฟฟิซเซอร์ไปอยู่ ตัวนั้นขึ้นอาศัยกัปตันปรอนอยู่ที่ตึกใหญ่[๑] เซอร์เชมสบรุก

[๒] วันที่ ๑๖ กันยายน

[๓] วันที่ ๑๘ กันยายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ