๑๕๙. เตืองคำสือมืนคงได้เป็นเจ้าเวียดนาม

ครั้นณวันเดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ[๑] วันดี ขุนนางจึ่งยกเตืองคำซือมืนคง ราชบุตร อายุ ๑๖ ปี เป็นเจ้าแผ่นดิน ตั้งยิหัวว่าเทียวตรีองเกียนอานเป็นอาว์ เป็นน้องชายร่วมชนนีของเจ้าเวียดนามมินมาง ได้เป็นผู้สำเร็จราชการช่วยการแผ่นดิน[๑] พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ