๑๔๕. ทัพไทยตีค่ายกะพงทมและค่ายญวนเมืองชีแครง

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา ครั้นนายทัพนายกองมาถึงพร้อมกันแล้ว ณวันเดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ[๑] จัดให้พระยาราชนิกูล พระยาอภัยสงคราม หลวงรักษาเทพ นายทัพนายกอง คุมไทยลาว ๒,๐๐๐ คน เขมรป่าดง ๑๑,๐๐๐ คน รวม ๑๓,๐๐๐ คน ยกไปเมืองสะโทง เมืองกะพงสวาย ไปช่วยพระยาเดโชเจ้าเมืองกะพงสวาย ตีค่ายกะพงทมและตีค่ายญวนเมืองชีแครง รวมทั้งพวกพระยาเดโชเป็นคน ๑๕,๐๐๐ เข้าล้อมค่ายญวนเมืองชีแครงตีแตกไป นายทัพนายกองก็ตั้งอยู่ที่เมืองชีแครง แล้วเจ้าพระยาบดินทรเดชา ก็จัดกองทัพให้พระพิเรนทรเทพคุมทัพกรุงเทพมหานคร ๑๗๖ คน ลาวหัวเมือง ๒,๖๑๒ คน รวม ๒,๗๘๘ คน ยกไปเมืองโปริสาทเมื่อเดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ[๒] ให้พระพรหมบริรักษ์คุมทัพกรุง ๒๐๕ คน ทัพเจ้าพระยานครราชสีมาลาวหัวเมือง ๒,๔๔๕ คน รวม ๒,๖๕๐ คนกอง ๑ ยกไปเมื่อณวันเดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ำ[๓][๑] เสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน

[๒] จันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน

[๓] ศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ