๒๐๘. หัวเมืองตะวันตกเกิดจีนตั้วเหี่ย

ฝ่ายเมืองข้างตะวันตก พวกจีนคบคิดกันเป็นตั้วเหี่ยแล้วเป็นสลัดตีเรือลูกค้าตั้งแต่เมืองปราณตลอดไปถึงเมืองหลังสวน จนไม่มีเรือแล่นไปมา พระบริรักษภูธรเจ้าเมืองพังงาบอกข้อราชการเข้ามา หลวงภากร ขุนวิเศษ (แป้น) นายเรือนายไพร่ ๗ คน ออกจากเมืองไชยาแล่นมาถึงเกาะจานเมื่อณเดือน ๔ แรม ๘ ค่ำ[๑] ปีมะโรงฉศก พบเรืออ้ายจีนสลัดเข้าตีได้เวลาพลบ เก็บได้ทรัพย์สิ่งของ จะฆ่าคนเสียให้สิ้น เหลือแต่ขุนวิเศษว่ายน้ำเกาะไม้เข้ามาได้ถึงฝั่ง เพราะเป็นเวลากลางคืน อ้ายจีนสลัดไม่เห็น เดินบกมาเมืองปราณ ๆ ส่งมาเมืองเพ็ชรบุรี กรมการเมืองเพ็ชรบุรีบอกเข้ามาถึงกรุง เมื่อเดือน ๕ เจ้าพนักงานกราบบังคมทูล ทรงทราบแล้ว โปรดให้สืบลูกค้าได้ความว่า อ้ายจีนชังบุญไหหลำบ้านตากแดด แขวงเมืองชุมพร เป็นตั้วเหี่ยใหญ่คน ๑ อ้ายจีนก๊กเส็งไหหลำ บ้านท่าตะเภา เป็นตั้วเหี่ยใหญ่คน ๑ อ้ายจีนหน่ายฮกเกี้ยน บ้านท่ายาง เป็นยี่เหี่ย อ้ายจีนเงาแคะ บ้านท่ายาง เป็นซาเหี่ย อ้ายจีนผังฮกเกี้ยน บ้านท่ายาง เป็นเฉาเหี่ย อ้ายจีนจุ้ยฮกเกี้ยน เป็นเสมียน อ้ายจีนใต้หมาเก๊า บ้านศีร์ษะกรุด เป็นอังษา อ้ายจีนเสียงหยงไหหลำ เป็นซินแส อ้ายจีนอ๋องโปย จีนสำฉายหมาเก๊า มาแต่เกาะหมาก เป็นซินแสใหญ่ ขุนพัฒน์กวาง เป็นแซ่เตียว เป็นตั้วเหี่ยอยู่เมืองกำเนิดนพคุณ จีนฮีแต้จิ๋ว เป็นตั้วเหี่ยอยู่บ่อทอง หลวงจีนต่นนายอากรเตาสุรา เป็นตั้วเหี่ยอยู่ที่บ้านดอน จีนสีหมาเก๊า เป็นตั้วเหี่ยอยู่ที่เมืองนคร เที่ยวชักชวนจีนฮกเกี้ยน จีนไหหลำ จีนแต้จิ๋ว หมาเก๊า มาเข้าเป็นพวกตั้วเหี่ยเป็นอันมาก เที่ยวตีลูกค้าฆ่าคนตายเป็นหลายลำ[๑] พฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ