๒๒๒. ญวนให้มีราชสาสน์ไปทูลขอเจ้าหญิงต่อเจ้าเวียดนาม

ฝ่ายที่เมืองอุดงฦๅไชย เมื่อณวันเดือน ๑๑ แรม ๘ ค่ำ[๑] ญวนส่งนักรสมารดาหม่อมกลีบภรรยาพระองค์ด้วง บุตรหญิงคน ๑ ขึ้นมาให้ แต่เจ้าหญิงนั้นญวนยังเอาไว้ที่ค่ายพนมเป็ญ ญวนว่าแก่พระองค์ด้วงว่า ให้มีพระราชสาสน์แต่งเครื่องบรรณาการไปทูลขอเจ้าผู้หญิงต่อเจ้าเวียดนามก็จะโปรดให้ พระองค์ด้วงเกรงพระราชอาญาอยู่ ก็ยังมิรับคำตอบญวน จึ่งพูดว่าจะขอปรึกษาพระยาพระเขมรให้พร้อมกันก่อน ถ้าพระเจ้าเวียดนามจะโปรดให้เมืองเขมรเป็นข้าขอบขัณฑเสมา เหมือนครั้งพระนารายณ์รามาบิดาเราดังนั้น ก็จะมีไปได้ ญวนก็ขอครัวแขกครัวญวนที่เขมรจับมาแต่เมืองพระตะพัง เมืองกระมวนสอ เมืองปาสัก ๔๐ คน พระองค์ด้วงตอบว่า คนหาได้อยู่ที่เมืองเขมรไม่ ส่งเข้าไปณกรุงเทพมหานคร จะต้องมีหนังสือเข้าไปถึงท่านเสนาบดีให้กราบทูลขอก่อน ญวนถามว่าเมื่อไรจะรู้ความ พระองค์ด้วงว่าขอผัดไป ๓ เดือน[๑] อังคารที่ ๑๓ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ