๖. ทรงตั้งข้าราชการ

ครั้งนั้นที่เสนาบดีเต็มที่อยู่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้ยกจางวางภู่ข้าหลวงเดิมมาเบนพระยาราชมนตรี จางวางมหาดเล็ก ว่าพระคลังมหาสมบัติด้วย พระพิไชยวารี ข้าหลวงเดิมขึ้นเป็นพระยาพิไชยวารี เจ๊สัวบุญมาข้าหลวงเดิมเป็นพระวิเศษวารี โปรดให้พระยาจันทบุรี ฉิม บิดาเจ้าจอมน้อยเข้ามาเป็นพระยาศรีสรไกร โปรดให้พระยาเกษตรรักษา นอกราชการ มาเป็นพระยาราชสุภาวดี ตำแหน่งข้าราชการที่ว่างอยู่ก็โปรดตั้งข้าหลวงใหญ่ข้าหลวงเดิมบ้างขึ้นเต็มที่บริบูรณ์และทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้เพิ่มยศเจ้าพระยาอภัยภูธร เจ้าพระยาอัครมหาเสนา ทั้ง ๒ ขึ้นเสลี่ยงงากั้นกลดเข้ามาในพระราชวังทุกวัน ขุนนางผู้ใหญ่แต่ก่อนที่เป็นผู้ใหญ่มีอายุมาก ก็ทำแคร่ไม้จริงมีเสามีกัญญาหลังคากันแซงเตยมีพนักหลังคานไม้ลำมะลอก เข้ามาในพระราชวัง เรียกว่าแคร่กัญญา ที่เป็นขุนนางมีเครื่องยศมากได้รับพระราชทานพานทองก็ยกกัญญาเสียมีแคร่เปล่า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ