Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

๔๕. ทูตญวนกลับ

เมื่อทูตจะกราบถวายบังคมลาออกไปนั้น โปรดให้มีพระราชสาสน์และของทรงยินดีออกไปด้วย ทูตญวนไม่ยอมรับ ว่าผิดด้วยอย่างธรรมเนียมกรุงเวียดนาม ให้กรุงเทพมหานครแต่งทูตออกไปจึ่งจะชอบ จึ่งโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังมีหนังสือตอบออกไป ถึงองเลโบฉะบับ ๑ ว่าด้วยเรื่องอนุเป็นกบฏจนมาฆ่าพระยาพิไชยสงคราม นายทัพนายกองเสีย ทูตรับหนังสือเจ้าพระยาพระคลังแล้ว ได้กราบถวายบังคมลาไปเมื่อณวันเดือน ๑๒ ขึ้น ๒ ค่ำ

ฝ่ายที่เมืองเวียงจันท์ อนุเห็นพวกญวนกลับไปแล้ว ก็แต่งให้ราชวงศ์ยกกองทัพข้ามฟากไปจับเจ้าพระยาราชสุภาวดีที่เมืองยโสธร แล้วจึ่งให้คนข้ามไปรื้อพระเจดีย์ปราบเวียงที่เมืองพันพร้าวเสีย เชิญพระเสริมและพระที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลบรรจุไว้มาประดิษฐานไว้ที่เวียงจันท์ดังเก่า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ