๑๖๘. พระองค์ด้วงตั้งแต่งขุนนางแล้วส่งไปรักษาเขตต์แดน

ฝ่ายพระองค์ด้วง ก็ตั้งแต่งพระยาพระเขมรที่สมัครด้วยพระองค์ด้วงขึ้นตามตำแหน่งบ้าง ตำแหน่งที่ขุนนางที่ ๑ เป็น ๒ ฝ่ายออกไป พระพรหมบริรักษ์ พระองค์ด้วง จึ่งปรึกษากัน ให้นายทัพนายกองพระยาพระเขมรไปรักษาเขตต์แดนทางท่าระกำแห่ง ๑ ดงโสลกแห่ง ๑ จะเรามุกคำแห่ง ๑ จีกองแห่ง ๑ ให้พระยาเสนาราชกุเชนทร พระภักดีสุนทร อยู่รักษาเมืองกะพงเสียม เมืองเชิงไพร ให้พระยาเดโชภักดี พระยามนตรีเสน่หาอยู่รักษาเมืองบาราย กองทัพพระยาอภัยสงคราม หลวงรักษาเทพ ตั้งอยู่บ้านอินทรกุมาร ช่วยพระยาเดโชป้องกันครอบครัวรักษาเขตต์แดนบ้านเมือง ให้พระยานุภาพไตรภพ จมื่นสรรเพธภักดี นายทัพนายกองมาตั้งรักษาเมืองสะโทง เมืองชีแครง ให้พระยาพระเขมรคุมไพร่ไปช่วยป้องกันรักษาเมืองกำปอด เมืองกะพงโสม ให้พระยาวิบูลยราชคุมคน ๑,๐๐๐ ให้ปิดทำนบคลองขุดใหม่ ปรารถนาไม่ให้ญวนเอาเรือบรรทุกสะเบียงอาหารมาส่งกันได้ ญวนเมืองโจฎกก็ยกมาตีพระยาวิบูลยราชแตกไป แล้วทลายทำนบเสีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ