๑๘๑. จมื่นไวยวรนารถให้ยกทัพเรือทัพบกเข้าประชิดค่ายญวน

ฝ่ายทัพเรือ จมื่นไวยวรนารถจัดให้พระยาราชวังสันคุมทัพเรือยกเข้ามาประชิดป้อมปากน้ำเมืองบันทายมาศ จัดให้พระยาพิไชยรณฤทธิ พระอนุรักษโยธา พระนเรนทรโกษา ยกขึ้นไปประชิดค่ายปีกกาญวนห่างหอลำผี แต่ณเดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ระดมยิงปืนรบกับญวนพร้อมกันทั้งทัพบกทัพเรือ จมื่นไวยวรนารถเห็นว่าทัพบกทัพเรือรบญวนอยู่ถึง ๖ วัน ๗ วัน ญวนก็ยังยิงปืนโต้ตอบอยู่เสมอ จึ่งให้เจ้าเมืองเปี่ยมนายไพร่ ๒๐๐ คน ไทยกำกับยกข้ามไปขึ้นบก ติดทางเขาการายโดงอีกทาง ๑ เรือรบฝ่ายญวนจอดรายอยู่ในลำคลอง ๓๐๐-๔๐๐ ลำ แล้วเรือเหล่านั้นถอยไป ยังอยู่ประมาณ ๒๐ ลำ ๓๐ ลำ แล้วกองพระยาอุทัยธรรมราชจับได้ญวนมาคน ๑ ได้ถามญวนให้การว่า เจ้าเมืองบันทายมาศมีหนังสือไปถึงเจ้าเมืองไซ่ง่อน ขอกองทัพเมืองไซ่ง่อนมาช่วยให้ทันท่วงที พระยาอุทัยธรรมราชจึ่งนำข้อความนี้เรียนจมื่นไวยวรนารถ ๆ ได้ทราบแล้ว จึ่งถอยเรือไปเฝ้า

ในปีนั้น นักขำบุตรพระยาธรรมาเดโช มีครรภ์ด้วยพระองค์ด้วง สมภพบุตรชายคน ๑ ชื่อว่าองค์วัตถา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ