๑๕๔. พระสงฆ์ลังกาเข้ามาถึงกรุงเทพฯ

ฝ่ายที่กรุง พระยาบริรักษภูธรเจ้าเมืองพังงา ส่งพระสงฆ์ลังกาเข้ามาถึงกรุง พระสัทธาดิศ พระกักกุสนธ์ พระวิปัสสี พระเรวัต พระสังฆรักขิต ๕ รูป กับคฤหัสถ์ ๔ คน เข้ามาถึงกรุงในเดือน ๑๐ ข้างแรม รับสั่งโปรดให้ไปอยู่วัดบวรนิเวศกับพระกักกุสนธ์ด้วยกัน

ครั้นณวันพุธเดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ[๑] เวลาเช้า ๓ โมง เกิดแผ่นดินไหว[๑] วันที่ ๑๔ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ