๒๑๒. เจ้าพระยาบดินทรเดชายกทัพไปเมืองอุดงฦๅไชย

จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาบดินทรเดชายกออกไปก่อน ได้ยกไปเมื่อเดือน ๘ แรม ๗ ค่ำ[1] ให้เกณฑ์ทัพหัวเมืองซึ่งเคยกันกับเจ้าพระยาบดินทรเดชา ให้เร่งตามออกไป ให้พระยาราชสุภาวดีออกไปตั้งอยู่เมืองกระบินทร์ ส่งสะเบียงอาหารกระสุนดินดำ ให้จมื่นสรรเพธภักดีไปอยู่ท่าสวาย ให้คอยรับสิ่งของส่งต่อ ๆ ขึ้นไปถึงเมืองบัตบอง ๆ จะได้ไปส่งเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่เมืองอุดงฦๅไชย ครั้งนั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา ยกออกไปถึงเมืองอรัญ เอาปัศตันปืนคาบศิลาไว้ในแอบสาน ด้วยไม้ใส่ถุงวางไว้บนสัประคับข้างตัวท่าน ถูกไฟมูลกล่องตกลง แอบนั้นไหม้ทะลุลงไป ดินก็ลุกขึ้นลวกเอาแขนตั้งแต่ไหล่ตลอดลงไปถึงข้อศอกปอกลอกไป เจ้าพระยาบดินทรเดชาก็แข็งใจลงไปถึงเมืองอุดงฦๅไชย ป่วยรักษาอยู่[1] ศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ