๒๓๒. เจ้าเวียดนามให้พระองค์ด้วงเป็นเกามันกวัดเวือง

[๑]แล้วให้ขุนนางญวนถือตรามาถึงองตาเตียงกุน ให้ตั้งพระองค์ด้วงขึ้นเป็นเกามันกวัดเวือง แปลว่า เป็นเจ้าเขมรอยู่ก๊ก ๑ และให้ส่งเจ้าผู้หญิงให้พระองค์ด้วงด้วย ทูตกับขุนนางญวนมาถึงเมืองพนมเป็ญ เมื่อเดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ[๒] แล้วพระองค์ด้วงก็ได้รับตราตั้งและเสื้อหมวกสำหรับยศข้างญวน และตราสำหรับประทับราชสาสน์ขึ้นไปเมืองเว้ ๒ ดวง ที่ค่ายองตาเตียงกุน ครั้นเดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำ[๓] องตาเตียงกุนก็ส่งองค์มี องค์เภา องค์สงวน ให้พระองค์ด้วง ครั้นเดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๔] นายทัพนายกองญวนซึ่งอยู่เมืองพนมเป็ญก็เลิกไปหมด การเมืองเขมรก็เป็นอันสำเร็จแต่ครั้งนั้นมา เมืองอุดงฦๅไชยก็เปลึ่ยนชื่อว่าเมืองอุดงมีไชย แล้วเจ้าพระยาบดินทรเดชา นักองค์ด้วง ก็ส่งพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ทูตซึ่งไปเมืองเว้ เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครในเดือน ๗ นั้น[๑] ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาว่า “เคาบางกวิกเกวิง”

[๒] อาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม

[๓] พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม

[๔] อังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ