๒๕๑. งานศพเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ครั้นถึงเดือน ๖ ได้ทำการพระเมรุพระราชทานเพลิงพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง ๓ พระองค์เสร็จแล้ว ให้พระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่วัดสระเกศ เมื่อณวันเดือน ๗ แรม ๒ ค่ำ[๑] ฝ่ายที่กรุงกัมพูชา องค์พระหริรักษ์ทราบว่าเจ้าพระยาบดินทรเดชาถึงอสัญญกรรมแล้ว จึ่งให้ปลูกเก๋ง ๒ ห้องขึ้นที่หน้าค่ายใหญ่เมืองอุดงมีไชย แล้วปั้นรูปเจ้าพระยาบดินทรเดชาขึ้นไว้ ถึงปีก็บังสุกุลรูปเจ้าพระยาบดินทรเดชาเสมอทุกปีที่ศาลนั้น พระยาพระเขมรราษฎรเรียกว่า “ศาลองค์บดินทร์” มาจนทุกวันนี้[๑] อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ