๘๓. เจ้าเมืองพวนยอมสวามิภักดิ์

ฝ่ายเจ้าเมืองพวน เจ้าอุปราช มีหนังสือตอบพระยาเมืองแผนมาว่า ซึ่งพระยาเมืองแผนมีหนังสือมานั้น ข้าทั้งปวงมีความยินดีหาที่สุดมิได้ แล้วว่าพระราชวรินทร์และเจ้าเมืองหนองคาย ก็ได้มีหนังสือมาเกลี้ยกล่อมด้วยฉะบับหนึ่ง เจ้าเมืองพวนทราบความแล้ว ได้ให้พันแสนบุตรพระยาเชียงดีลงมารับกองทัพพระราชวรินทร์ทางท่าข้ามช้าง แล้วแต่งให้เจ้าอุปราช เจ้าราชบุตร เจ้าโงน เจ้าด้วง ออกมาคอยรับกองทัพพระยาสวรรคโลก เจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบาง ณบ้านซวด พระยาสวรรคโลกได้แจ้งหนังสือเจ้าเมืองพวนแล้ว นายทัพนายกองยกไปทางด่านท่าตือ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ