๑๖๐. เจ้าพระยาบดินทรเดชาส่งญวนมากรุงเทพ ฯ

ในเดือน ๓ นั้น ที่ค่ายองเตียนกุนเกิดไข้ป่วงขึ้น พวกญวนในค่ายก็หนีออกมาหาพวกเขมร ๑๓๔ คน พระองค์แก้วส่งมาให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาที่เมืองบัตบอง เจ้าพระยาบดินทรเดชาส่งเข้ามากรุงเทพมหานคร โปรดให้สักข้อมือว่ากองอาสารบญวน พระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ใช้สอย ครั้นในภายหลังญวนในค่ายพนมเป็ญหนีมาอีก ๒๐๐ คน เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้จมื่นมนเทียรพิทักษ์คุมเข้ามาเมื่อเดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ[๑] พร้อมกับช้างพังสีประหลาด ซึ่งจับได้ที่ป่าแขวงเมืองสำโรงทอง สูง ๔ ศอก มาถึงกรุงณวันเดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ[๒] โปรดให้ขึ้นระวางชื่อ พังหงษาสวรรค์ แต่ญวนนั้นก็ส่งให้ไปอยู่กับพวกก่อน[๑] พุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

[๒] อังคารที่ ๙ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ