๒๑๙. ญวนรื้อค่ายไปตั้งอยู่เมืองพนมเป็ญ

ครั้นณเดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๑] องญวนแม่ทัพใช้ให้องเวียนมาหาเจ้าพระยาบดินทรเดชาว่า องญวนจะรื้อค่ายที่ท่ากะพงหลวง ค่ายเกาะจีน ค่ายปากคลองพระยาฦๅ ถอยลงไปตั้งฟังราชการเมืองพนมเป็ญ ครั้นณเดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้นายทัพนายกองไปตรวจดู เห็นญวนรื้อค่ายกะพงหลวง และค่ายเกาะจีน พระยาฦๅ ญวนไปตั้งอยู่เมืองพนมเป็ญพร้อมกันอยู่ ญวนจะคิดราชการประการใดยังหาทราบไม่[๑] พฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ