๓๗. ได้เมืองเวียงจันท์

ฝ่ายทัพหลวงก็เสด็จมาตั้งอยู่ที่เมืองพันพร้าว มิได้เสด็จไปทอดพระเนตรเมืองเวียงจันท์ด้วยกริ้วอนุอยู่ ให้เผาเมืองตัดต้นไม้ที่มีผล แล้วเกณฑ์ไพรให้รื้ออิฐกำแพงเมืองเสีย ฝ่ายทัพเมืองเชียงใหม่ เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองหลวงพระบางคน ๒๐,๐๐๐ ก็มาเฝ้าที่ค่ายหลวงพันพร้าวพร้อมกัน

ฝ่ายอุปราชกลัวจะสู้พระยาราชสุภาวดีไม่ได้ ถอยมาตั้งอยู่หนองหาร ครั้นแจ้งว่าอนุหนีไปแล้ว ทัพหลวงมาตั้งอยู่พันพร้าว ก็เข้ามาเฝ้าสวามิภักดิ์กราบทูลว่า เดิมอนุจะเป็นกบฏนั้นก็ได้ทัดทานห้ามปรามหลายครั้ง อนุไม่ฟังกลับพาลจะเอาผิดฆ่าเสีย จึงต้องยอมเป็นกบฏด้วย พอให้พันภัยไปคราวหนึ่ง ความข้อนี้ก็แจ้งอยู่แก่พระสุริยภักดีแล้ว จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา แล้วก็ให้ไปเกลี้ยกล่อมพวกลาวที่ หนีอยู่ในปาดงมารวบรวมไว้

ฝ่ายเจ้าพระยาอภัยภูธร พระยาเพ็ชร์พิไชย พระยาไกรโกษา ตีค่ายราชวงศ์ที่เมืองหล่มแตกไปแล้ว ก็ตามเสด็จขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่เมืองพันพร้าว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ